چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399
چری - تیگو 5 - IE (فول) - 1399

توضیحات


چری تیگو 5 IE، مدل ۱۳۹۹ تحویلی ۴۰۰ - تیگو5 استثنایی تحویلی ۴۰۰ مشابه صفر رنگ فابریک با نامه کارشناسی رنگ بدنه بدون کوچکترین خط خش زدگی لاستیک‌ها ۹۰ درصد زاپاس قفل کاملا تمیز استثنایی سند آزاد بنام آماده انتقال

روی عبارت خرید چری تیگو 5 اقساطی کلیک کنید تا خودرو هایی با قیمت مناسب تر و شرایط بهتر را مشاهده نمایید.