کیا - سراتو مونتاژ - 2000 اتوماتیک - 2010
کیا - سراتو مونتاژ - 2000 اتوماتیک - 2010
کیا - سراتو مونتاژ - 2000 اتوماتیک - 2010
کیا - سراتو مونتاژ - 2000 اتوماتیک - 2010

توضیحات


فنی بشرط لاستیک ها عالی داخل تمیز ماشین بدون ضربه و آسیب فقط "لبه طوق عقب چپ آبرنگ" سند آماده انتقال تخفیف جزیی پای معامله ماشین خونگی هستش لطفا مصرف کننده واقعی زنگ بزنه وارداتی هستش ماشین و ریالی خرج نداره ماشین آفتاب سوختگی و رنگ پریدگی ۱ خال نداره

روی عبارت خرید کیا سراتو مونتاژ اقساطی کلیک کنید تا خودرو هایی با قیمت مناسب تر و شرایط بهتر را مشاهده نمایید.